Рэферат на тэму: Этыка маўлення. Асноўныя этычныя нормы

Беларуская літаратурная мова — гэта знармавная, упарадкаваная мова. У яе пісьмовай форме захоўваюцца фанетычныя, лексічныя, граматычныя і пунктуацыйныя нормы. Вусная мова падпарадкоўваецца яшчэ і нормам вымаўлення.

Веданне гэтых нормаў, уменне выбраць патрэбныя словы з адпаведнай жыццёвай сітуацыі і скдажа.ць аснову культуры маўлення чалавека. Разам з тым узаемаадносіны паміж людзьмі падпарадкоўваюцца і этычным нормам.

Культура моўных зносін патрабуе ўлічваць, з кім і дзе яны адбываюцца. Існуе нават асаблівая форма ветлівасці, якая вымагае карыстацца займейнікам Вы і дзеясловамі множнага ліку ў дачыненні да адной асабы, калі гэта старэйшы ці незнаемы чалавек:

Учитель проверяет на плагиат? Закажи уникальную работу у нас за 250 рублей! Более 700 выполненных заказов! Напишем в день заказа!

Связаться с нами:

Заказать уникальную работу за 250 руб.
  1. «Спадар Мікола, гэта вы званілі нам учора?»
  2. «Скажыце, дзядуля, дзе знаходіцца кнігарня на гэтай вуліцы?»

Моўны этыкет набывае асаблівае значенне пры вусных зносінах. Таму варта запомніць наступнае:

  • Уважліва слухайце тых, з кім гаворыце. Не перабівайце іх нават тады, калі не згаджаецеся з нечым. Пр гэта можна будзе сказаць пасля таго, як суразмоўца выскажа сваю пазіцыю.
  • Размаўляючы, глядзіце на таго, каму нешта кажаце. Пры гэтым прыцягвайце яго ўвагу зместам сказанага, выразная інтанацыяй, а не жэстамі.
  • У размове закранайце, абмяркоўвайце тое, што можа зацікавіць прысутных. Калі заўважылі, што вас не слухаюць, спыніцеся. Можна нават папрасіць прабачэння, што стамілі сваёй гутаркай.
  • Найменш гаварыце пра сябе, свае ўчынкі, справы. Няхай пра гэта раскажуць вашы сябры і знаёмыя, а не вы самі.
  • Не ўжывайце зняважлівых слоў, мянушак, нават гаворачы пра тых, хто адсутнічае. Падумайце пра тое, як вам было б крыўдна, как гэтак зневажалі вас ці вашых блізкіх.
  • Захоўвайце спакойны тон размовы, не спяшайцеся, не крычыце. Просьбы і пажаданні выказвайце далікатна, тактоўна, тады хутчэй вас зразумеюць і зробяць так, як вам хочацца. Не забывайце карыстацца словамі дазвольце, прабачце, а таксама выразамі Можа, Вы б згадзіліся… Можа, ты дапамог бы… Чалавек, які паважае сябе і іншых, і ў пісьмовай мове захоўвае этычныя нормы: піша выразна і акуратна, без памылак, закрэсліванняў, дапісваючы кожны радок і выдзяляючы асноўныя думкі абзацамі.

Вставить свои 5 копеек

Один комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.